Mariefjärds obligationslån

Mariefjärd AB (publ) emitterade den 30 mars 2017 ett fyraårigt säkerställt obligationslån om 300 miljoner kronor på den svenska obligationsmarknaden. Obligationslånet löper med en rörlig ränta om STIBOR (3 månader) + 6.00 procentenheter och har slutförfall 30 mars 2021. Mariefjärd AB (publ) är ett dotterbolag till Tobin Properties AB.

Finansiella rapporter

Mariefjärd AB bildades 2017. I Mariefjärdkoncernen finns två bolag, P-N vik 29 AB samt P-N vik 22 AB (P-N vik 22 AB fusionerades med Persikorött Marievik Ekonomisk Förening den 28 mars 2017), som har historisk finansiell information sedan 2005. Deras senaste årsredovisningar framgår av länkarna nedan.

Pressmeddelanden Mariefjärd AB