Obligationer

Tobin Properties obligationslån om 500 miljoner kronor löstes in per 1 juli 2019. Obligationslånet om 300 miljoner kronor i dotterbolaget Mariefjärd AB löper vidare.