Obligationer

Tobin Properties har emitterade obligationslån om 500 miljoner kronor som noterade på Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”Tobin_101”. Därutöver har dotterbolaget Mariefjärd emitterade obligationslån om 300 miljoner kronor.