nasdaq

IPO 2016

IPO 2016 

Tobin Properties stamaktier noterades på Nasdaq First North Premier den 28 oktober 2016.

Erbjudandet bestod av ett erbjudande uppdelat i två delar, ett till allmänheten i Sverige och ett till institutionella investerare i Sverige och internationellt.

Anmälan från allmänheten kunde göras antingen via nedanstående anmälningssedel, på Pareto Securities webbplats eller via Avanzas internettjänst för de som var depåkunder hos Avanza.

Anmälningar från institutionella investerare skulle ske till ABG eller Pareto Securities i enlighet med särskilda instruktioner.

Anmälningsperiod: 20 – 26 oktober 2016
Teckningskurs: 80,00 svenska kronor (”SEK”) per stamaktie
Tilldelning: Enligt avräkningsnota, vilken beräknas utsändas 28 oktober 2016
Betalning: Enligt instruktioner på avräkningsnota, dock Pareto tillhanda senast 1 november 2016
Första handelsdag på Nasdaq First North Premier: 28 oktober 2016