Styrelse

Tobin Properties styrelse består av fem ordinarie stämmovalda ledamöter, inklusive
styrelseordföranden, vilka valts för tiden intill slutet av årsstämman 2019.

Patrik Essehorn (Född 1967)

Styrelseordförande sedan 2018

Utbildning/erfarenhet: Jur.kand. Advokat och delägare hos Walthon Advokater AB. Erfarenhet från MAQS Advokatbyrå Stockholm AB från förvaltningsdomstol, skatteverket, Grant Thornton och Advokatbyrå.

Övriga väsentliga uppdrag: Patrik Essehorn är styrelseordförande i Corem Property Group AB, Suburban Properties Stockholm AB och Markteknikgruppen i Sverige AB (publ). Han är vidare styrelseledamot i M2 Asset Management AB, A Group of Retail Assets Sweden AB (publ) och Patrik Essehorn Advokat AB.

Innehav i bolaget: Inget.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Beroende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Johan Varland (Född 1970)

styrelseledamot sedan 2010

Utbildning/erfarenhet: Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Tidigare erfarenhet från bland annat Lensway som CFO och fastighetsanalytiker på Leimdörfer. Grundare till och transaktionschef på Tobin Properties.

Pågående uppdrag: Styrelseordförande i Mariefjärd AB (publ). Styrelseledamot i Creatum Holding AB och Egobox AB.

Innehav i bolaget: 8 356 preferensaktier av serie A, inkluderande direkt och indirekt samt eget och närståendes innehav.

Beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Rutger Arnhult (Född 1967)

Styrelseledamot sedan 2018

Utbildning/erfarenhet: Utbildad civilekonom och har över 20 års erfarenhet från företagsledning genom engagemang i ett stort antal bolag, främst i fastighetsbranschen. Rutger Arnhult har även arbetat som finansanalytiker och är idag VD i Klövern AB (publ).

Pågående uppdrag: Ordförande i M2 Asset Management AB, ledamot i Corem Property Group AB (publ), Arnia Holding AB och Agora AB.

Innehav i bolaget: 29 500 preferensaktier av serie A genom bolag och inga stamaktier, inkluderande direkt och indirekt samt eget och närståendes innehav.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Beroende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Mikael Graffman (Född 1963)

Styrelseledamot sedan 2017

Utbildning/erfarenhet: Ekonomistudier vid Uppsala Universitet och IMD i Lausanne. Tidigare 20 år inom Skanska, de sista åren som VD för Skanska Nya Hem och fem år på NCC som VD NCC Property Development Sweden. Idag styrelseordförande i ABT Bolagen AB.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot och verkställande direktör i Graffman & Söner AB, styrelseordförande i Victorem AB med tillhörande dotterbolag samt Rosersberg Utvecklings AB.

Innehav i bolaget: 20 000 stamaktier, inkluderande direkt och indirekt samt eget och närståendes innehav..

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Peder Johnson (Född 1957)

Styrelseledamot sedan 2012

Utbildning/erfarenhet: Juridik- och matematikstudier vid Uppsala universitet. Medgrundare till bland andra D. Carnegie & Co., Stendörren Fastigheter, Storholmen förvaltning med flera. Är idag huvudsakligen verksam i Gimmel koncernen.

Pågående uppdrag: Styrelseordförande i Museum Lars Jonsson AB och Storsudrets Fastighetsutveckling AB. Styrelseledamot i Bergrick Bostäder AB och Johan Magnusson Fine Wine AB.

Innehav i bolaget: 539 250 stamaktier genom bolag, 5 000 preferensaktier av serie A, inkluderande direkt och indirekt samt eget och närståendes innehav.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.