Ledning

Patrik Mellgren

TF VD sedan 2018

Utbildning/erfarenhet: Byggnadsingenjör. 25 års erfarenhet från bygg- och fastighetsbranschen, bland annat från Hifab, Peab och Klövern.

Pågående uppdrag: Styrelseordförande i SBG Gravensteiner. Styrelseledamot i Tobin Properties Projektutveckling AB, Archus AB och P Mellgren förvaltning AB.

Innehav i bolaget: –

 

Johan Varland (Född 1970)

Medgrundare Tobin Properties och transaktionschef sedan årsskiftet 2016/2017

Utbildning/erfarenhet: Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Tidigare erfarenhet från bland annat Lensway som CFO och fastighetsanalytiker på Leimdörfer. Idag transaktionschef på Tobin Properties.

Pågående uppdrag: Styrelseordförande i Mariefjärd AB (publ). Styrelseledamot i Creatum Holding AB och Egobox AB.

Innehav i bolaget:

Per Alnefelt (Född 1960)

Chief Financial Officer sedan årsskiftet 2016/2017

Utbildning/erfarenhet: Civilekonomexamen från Uppsala universitet. Över 20 års erfarenhet från CFO-roller och som managementkonsult hos bland annat Fujitsu Siemens Computers, Teleperformance och Capacent.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot i Mariefjärd AB (publ), Solvijks Management AB och Trefamiljsystemet Sprall Ek. för.

Innehav i bolaget:

Louise Saxholm (Född 1980)

Marknadschef sedan 2014

Utbildning/erfarenhet: Magisterexamen i företagsekonomi från Handelshögskolan i Stockholm. Tidigare anställningar på bland Procter & Gamble och Johnson & Johnson.

Pågående uppdrag: Bolagsman i JAL Handelsbolag.

Innehav i bolaget: 425 preferensaktier av serie A, inkluderande direkt och indirekt samt eget och närståendes innehav.

Mathias Wallestam (Född 1983)

Affärsutvecklingschef sedan 2017

Utbildning/erfarenhet: Civilekonom med magisterexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Kommer senast från Accenture där han under sju år arbetade som strategikonsult.

Pågående uppdrag: -.

Innehav i bolaget: 1000 stamaktier och inga preferensaktier, inkluderande direkt och indirekt samt eget och närståendes innehav.