Bolagsstyrning

Tobin Properties är ett svenskt publikt aktiebolag noterat på Nasdaq First North Premier. Bolaget följer Nasdaq First North Premiers regelverk för emittenter men tillämpar inte för närvarande Svensk kod för bolagsstyrning på Nasdaq First North Premier.