Bolagsstyrning

Tobin Properties är ett svenskt publikt aktiebolag noterat på Nasdaq First North. Bolaget följer Nasdaq First North regelverk för emittenter.