Största ägare

De största aktieägarna per den 27 juni 2019
Aktieägare Stamaktier Preferensaktier Aktiekapital (%) Röster (%)
Klövern AB 1) 114 285 545 18 378 92,35 93,01
Övriga aktieägare 8 485 945 981 864 7,65 6,99
Totalt 122 771 490 1 000 242 100 100

1) Genom det helägda dotterbolaget Dagon Sverige AB