Största ägare

De 10 största aktieägarna per den 30 september 2018
Aktieägare Stamaktier Preferensaktier Aktiekapital (%) Röster (%)
Klövern AB 1) 34 018 591 18 378 81,19 82,93
JRS Asset Management AB 1 382 465 68 367 3,46 3,39
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 725 098 146 362 2,08 1,8
Tuvedalen Limited 386 950 0 0,92 0,94
Nordnet Pensionsförsäkring AB 312 138 53 507 0,87 0,77
Öhman Bank S.A. 187 500 0 0,45 0,46
JP Morgan Bank Luxembourg S.A 184 000 0 0,44 0,45
Nordea Livförsäkring Sverige AB 170 892 500 0,41 0,42
Rapp Fastigheter AB 139 610 0 0,33 0,34
Membran Network Capital AB 125 000 0 0,30 0,30
Tio största ägare totalt 37 632 244 287 114 90,45 91,80
Övriga aktieägare 3 291 586 713 128 9,55 8,20
Totalt 40 923 830 1 000 242 100,00 100,00

1) Genom det helägda dotterbolaget Dagon Sverige AB