Största ägare

De 10 största aktieägarna per den 31 december 2018
Aktieägare Stamaktier Preferensaktier Aktiekapital (%) Röster (%)
Klövern AB 1) 35 441 851 18 378 84,58 86,40
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 1 054 114 171 626 2,92 2,61
Tuvedalen Limited 386 950 0 0,92 0,94
Nordnet Pensionsförsäkring AB 368 685 51 763 1,00 0,91
Öhman Bank S.A. 187 500 0 0,45 0,46
Nordea Livförsäkring Sverige AB 170 892 500 0,41 0,42
UBS Switzerland AG, W8IMY 160 000 0 0,38 0,39
Ismo Aatos Talldell 154 951 0 0,37 0,38
Rapp Fastigheter AB 139 610 0 0,33 0,34
Membran Network Capital AB 125 000 0 0,30 0,30
Tio största ägare totalt 38 189 553 242 267 91,67 93,15
Övriga aktieägare 2 734 277 757 975 8,33 6,85
Totalt 40 923 830 1 000 242 100 100

1) Genom det helägda dotterbolaget Dagon Sverige AB