Preferensaktien

Tobin Properties preferensaktie är noterad på Nasdaq First North med kortnamnet ”Tobin Pref” och ISIN-kod SE0006117487. Fullständiga villkor för bolagets preferensaktie framgår av bolagsordningen.