Aktier

Tobin Properties har två aktieslag – stamaktier av serie A och preferensaktier. Båda är noterade på Nasdaq First North Stockholm. Per den 30 september 2018 uppgick antalet aktier i Tobin Properties till 41 924 072, varav 40 923 830 stamaktier och 1 000 242 preferensaktier.

Samtliga aktier har ett kvotvärde på 0,1 kr. Per samma datum uppgick antalet röster i Tobin Properties till 41 023 854, varav stamaktier representerade 40 923 830 och preferensaktier 100 024. Varje stamaktie berättigar till en (1) röst och varje preferensaktie berättigar till en tiondels (1/10) röst.

Tobin Properties Certified Adviser är Avanza Bank.
Avanza Bank
Telefon: 08-562 250 00
Regeringsgatan 103

Box 1399

111 93 Stockholm
www.avanza.se