VYN, Nacka

I Nacka, skapar vi tillsammans med Utopia Arkitekter bostadsprojektet VYN. I sluttande söderläge med utsikt över Lännerstasundet och naturmark bygger vi fyra huskroppar som på ett fantastiskt sätt tar tillvara på platsens förutsättningar när det gäller utsikt och solläge. Husen kommer att ha en gemensam karaktär där skiffer och koppar skapar en tydlig identitet för husen och området.

Sammanlagt kommer vi att bygga 96 lägenheter fördelade från mindre studior upp till 6 rok. Alla lägenheter har fått skräddarsydda planlösningar som är uppbyggda utifrån utblickar och siktlinjer vilket ger ett luftigt boende där man inifrån sin lägenhet alltid har kontakt med omkringliggande vatten och natur. För att ytterligare förstärka denna känsla får alla lägenheter ett burspråk, en vinterträdgård och/eller en balkong som även de har stora ljusinsläpp och som ger boendet en extra dimension.

Tillsammans med Utopia skapar vi ett boende där kombinationen av platsen, arkitekturen, materialvalen och lägenheternas utformning sticker ut från det mesta som byggs i dag.