Vintergatan, Sundbyberg

Sundbyberg stad tillhör Stockholms tätort och är Sveriges till ytan minsta kommun. Men just detta komprimerade stadsliv är nog också det som ger Sundbyberg sin karaktäristiska och genuina småstadskänsla. Här har det hänt mycket de senaste åren med nybyggnationer, upprustningar och nyetableringar av spännande koncept som nya Story Hotel till exempel. Sundbyberg är en kommun som blommar och som ett led i det har vi tagit över det gamla kvarteret Sprängaren i centrala staden, där vi tänker skapa ett par hundra nya bostäder och härliga lokaler för butiker, service och restauranger. Allt i andan av att låta småstadscharm och urbana kvaliteter mötas i ett framtidens boende. Och ett framtidens Sundbyberg.

Projektet är nu slutsålt.