Torghuset, Västra Roslags-Näsby

Västra Roslags-Näsby skall utvecklas till en attraktiv, hållbar och levande stadsdel, med en särskiljande och nyskapande arkitektur. Tanken är att bebyggelsen ska ha smarta lösningar som minimerar klimat- och miljöpåverkan.

Vid områdets torggata utvecklar Tobin Properties i samarbete med General Architecture, ett bostadshus med ett fyrtiotal bostäder, några med uteplatser mot den grönskande gården. Byggnaderna kläs in i grönska både på fasader och tak och på de obehandlade träbalkongerna i kärnfuru finns odlingslådor och växtspaljéer. På taken som är gröna finns terrasser och växthus.

I entréplanet kommer det bland annat finnas plats för uteservering både i syd mot torggatan och i väst mot det mindre torget.

Fasaden är utformad i tegel med kontrasterande träpanel som omgärdar byggnaden.