Stationshuset, Västra Roslags-Näsby

Stationshusen i Västra Roslags-Näsby är en del av utvecklingen mot en regional stadskärna, där samtida arkitektur och offentliga rum av hög klass skapar en attraktiv och hållbar stad för alla.

I samarbete med General Architecture utvecklar Tobin Properties Stationshusen, som bildar en sammanhållen stadsfront mot Roslagsbanan och ger den nya stadsdelen en tydlig stadsmässighet.

Byggnadernas exteriör karakteriseras av samspelet mellan det ljusa teglet och de bronsfärgade metallräckena. Tillsammans ger de en stark gemensam karaktär, samtidigt som olika tegelnyanser och skiftande fasadutformning skapar en lugn variation. Fasadmaterialen är gedigna och hållbara över tid.

Bostäderna mot gatan kommer ha generösa fönster med plats för odlingslådor och balkongerna mot gården ger plats för uteliv. De gemensamma takterrasserna ger ytterligare möjligheter till samvaro och urban odling.