Ekensbergsvägen, Sundbyberg

På hörnet Ekensbergsvägen – Gränsvägen, i hjärtat av Sundbyberg, planerar Tobin Properties på att uppföra ett bostadshus som kommer bilda en ny stadsentré till Sundbyberg.

Tobin Properties, som tidigare utvecklat bostadshusen Vintergatan, Arkaden och Rio Sundbyberg, knyter därmed ihop sitt kvarter och omvandlingen av Ekensbergsvägen till en attraktiv stadsgata. Förutom ca 150 omsorgsfullt designade lägenheter i varierande storlek, som blir bostadsrätter, finns planer på förskola och kafé i markplan.