Hur vi gör det

Allt börjar med läget. Vi letar aktivt efter områden som precis börjat pulsera, där det finns möjlighet att forma en ny blomstrande stadsdel. Områden med bra kommunikationer och oförlösta kvaliteter, ofta i innerstadens ytterkanter eller i närförorter. Sedan bygger vi bostäder utifrån varje områdes specifika karaktär och förutsättningar och försöker tillföra innerstadens urbana kvaliteter. Både genom att öppna upp för nya kommersiella aktörer och genom att hitta en arkitektur som ger husen egna identiteter. Hus med egen dragningskraft. Dragningskraft som består över tid.

Våra bostadsprojekt börjar med en grundlig genomgång av området och av målgruppen. Den här delen handlar om att finna de insikter vi behöver för att skapa långsiktigt relevanta lösningar som verkligen gör skillnad på djupet. På så sätt kan man också säga att alla våra bostadsprojekt är anpassade för både området och för våra bostadsköpare.

Våra bostadsprojekt börjar med en grundlig genomgång av området och av målgruppen.