Köpa nyproduktion

Vi lägger stor vikt vid att du som köper en bostadsrätt av oss skall känna dig trygg och delaktig genom hela processen. Här delar vi med oss av hur en resa generellt sett ser ut tillsammans med oss – från intresse till tillträdd bostad.

Anmälan på intresselistan

Genom att registrera dig som följare på något av våra kommande projekt får du chans att ta del av förhandsinformation om projektet samt en inbjudan till den VIP-visning som vi normalt håller innan vi släpper projektet för allmän säljstart.

VIP-visning

För våra intressenter på intresselistan erbjuder vi en exklusiv VIP-visning av projektet. Visningen äger rum innan ordinarie säljstart och du blir en av de första som får ta del av de olika objekten. Du kan redan på visningen boka tid för avtalsskrivning.

Tecknande av förhandsavtal

Ett förhandsavtal är en överenskommelse mellan bostadsrättsföreningen och köparen avseende en framtida överlåtelse av bostadsrätten. Avtalet är bindande och innebär att du som köpare avser tillträda lägenheten i enlighet med avtalet.

Allmän säljstart

Vi bjuder nu in allmänheten och intressenter på Tobin Properties generella intresselista till en visning av projektet.

Inbetalning av förskott 1

I samband med att bindande förhandsavtal tecknas skall ett förskott om vanligtvis 30 000 - 100 000 kr betalas in till bostadsrättsföreningen.

Kontaktperson/Informationsbrev

Som köpare av en bostadsrätt hos Tobin Properties får du en personlig kontaktperson som du när som helst kan vända dig till med frågor och funderingar. Du får även regelbundna nyhetsbrev kring projektets utveckling.

Inbetalning av förskott 2

12-18 månader innan beräknat tillträde erläggs ytterligare en handpenning om vanligtvis 10 % av den totala insatsen för bostaden.

Besök på byggarbetsplatsen

Under byggnationens senare del anordnas, i den mån byggplatsen tillåter, ett gemensamt stombesök för våra köpare. Besöket syftar till att ge en försmak av det blivande huset samt en möjlighet att få ställa frågor.

Tecknande av upplåtelseavtal

Tidigast 3-4 månader innan tillträdet tecknas ett upplåtelseavtal. Upplåtelseavtalet är bindande och efter uppvisat lånelöfte blir du som köpare formellt också medlem i bostadsrättsföreningen.

Besiktning av bostaden

Inför det stundande tillträdet genomförs en besiktning av din nya bostad. Besiktningen utförs av en auktoriserad och oberoende besiktningsman.

Inbetalning av slutlikvid

I anslutning till tillträdesdagen betalas resterande del av köpeskillingen för bostaden in.

Inflyttning/Tillträde

För att inflyttningen skall förlöpa så smidig som möjligt tilldelas respektive köpare ett datum och tid för inflyttning. Vi på Tobin Properties finns på plats vid tillträdet för att hälsa välkommen samt överlämna nycklar.

Mätning av kundnöjdhet (NKI)

Efter cirka två månader på plats i den nya bostaden låter vi våra köpare tycka till kring upplevelsen av processen från köp fram till tillträde.

Grannträff

En tid efter tillträdet samlar vi alla köpare i projektet till en gemensam grannträff i syfte att lära känna varandra närmre och etablera nya kontakter.

Garantibesiktning

Fastigheten garantibesiktigas två år efter slutbesiktningen. Syftet med garantibesiktningen är att undersöka och åtgärda eventuella fel och brister som uppstått eller kommit fram under garantitiden.

Mätning av kundnöjdhet (NKI)

Efter två år på plats i den nya bostaden låter vi de köpare som fortfarande bor kvar tycka till kring upplevelsen av tiden i bostaden.