Mariefjärds obligationslån

Mariefjärd AB (publ) emitterade den 30 mars 2017 ett fyraårigt säkerställt obligationslån om 300 m6iljoner kronor på den svenska obligationsmarknaden. Obligationslånet löper med en rörlig ränta om STIBOR (3 månader) + 6.00 procentenheter och har slutförfall 30 mars 2021. Mariefjärd AB (publ) är ett dotterbolag till Tobin Properties AB.

Prospekt

Prospekt Mariefjärd

Villkor

Notice of Change of Control event

Terms and Conditions (Amended)
Terms and Conditions

Finansiella rapporter

Mariefjärd AB har bildats under 2017 och har reviderad finansiell information för perioden 9 feb – 31 mars 2017 som nås via länken nedan. I Mariefjärdkoncernen finns två bolag, P-N vik 29 AB samt P-N vik 22 AB (P-N vik 22 AB fusionerades med Persikorött Marievik Ekonomisk Förening den 28 mars 2017), som har historisk finansiell information sedan 2005. Deras tre senast reviderade årsredovisningar framgår av länkarna nedan.

P-N vik 22 AB

P-N vik 22 AB – 20150101-20151231
P-N vik 22 AB – 20140101-20141231
P-N vik 22 AB – 20130101-20131231

P-N vik 29 AB

P-N vik 29 AB – 20150101-20151231
P-N vik 29 AB – 20140101-20141231
P-N vik 29 AB – 20130101-20131231

Mariefjärd AB (publ)

Mariefjärd AB (publ) delårsrapport januari-juni 2018

Mariefjärd AB (publ) årsredovisning 2017

Revisionsberättelse Mariefjärd AB (publ) årsredovisning 2017

Mariefjärd AB (publ) delårsrapport 24 februari-31 december 2017

Summons to Written Procedure
Mariefjärd AB (publ) delårsrapport 24 februari-30 september 2017
Mariefjärd AB (publ) delårsrapport 24 februari- 30 juni 2017
Mariefjärd AB (publ) delårsrapport 24 februari – 31 mars2017

Pressmeddelanden Mariefjärd AB

PM_2018-07-12_Mariefjärd AB (publ) delårsrapport januari-juni 2018

PM_2018-06-11_Mariefjärd AB (publ) offentliggör utfall av förtida inlösen av obligationslån till följd av change of control

PM_2018-04-30_Mariefjärd publicerar årsredovisning för 2017

PM_2018_04_06_Underrättelse om Change of Control-händelse har skickats till obligationsinnehavare och agenten

PM_2018_04_05_ Meddelande om Change of Control-händelse avseende bolagets obligationslån

PM_2018-02-28_Mariefjärd AB (publ) delårsrapport 24 februari-31 december 2017

PM_2017-11-29_Mariefjärd AB (publ) delårsrapport 24 februari-30 september
PM_2017-11-16_Region Uppsala häver avtal med Tobin Properties (publ) indirekta dotterbolag Mariefjärd AB (publ) avseende Fjärdingen
PM_2017-10-31_Mariefjärd AB (publ) skjuter upp tillträde av projekt Fjärdingen
PM_2017-10-30_Meddelande om skriftligt förfarande
PM_2017-10-05_Meddelande om skriftligt förfarande
PM_2017-08-31_Mariefjärd AB (publ) delårsrapport 24 februari-30 juni 2017
PM_2017-05-24_Mariefjards AB (publ)