Finansiella rapporter

2018

Delårsrapport Januari – September 2018

Delårsrapport Januari – Juni 2018

Delårsrapport Januari – Mars 2018

 

2017

Årsredovisning 2017

Bokslutskommuniké Januari – December 2017

Delårsrapport Januari – September 2017

Delårsrapport Januari – Juni 2017

Delårsrapport Januari – Mars 2017


2016

Årsredovisning 2016

Bokslutskommuniké Januari – December 2016

Delårsrapport Januari – September 2016

Delårsrapport Januari – Juni 2016

Delårsrapport Januari – Mars 2017


2015

Årsredovisning 2015

Bokslutskommuniké Januari – December 2015

Delårsrapport Januari – September 2015

Delårsrapport April – Juni 2015

Delårsrapport Januari – Mars 2015


2014

Årsredovisning 2014

Bokslutskommuniké Januari – December 2014

Delårsrapport Januari – September 2014


2013

Årsredovisning 2013


2012

Årsredovisning 2012