Styrelse

Tobin Properties styrelse består av fem ordinarie stämmovalda ledamöter, inklusive styrelseordföranden, vilka valts för tiden intill slutet av årsstämman 2019.

Patrik Essehorn
Patrik Essehorn (Född 1967)

Styrelseordförande sedan 2018

Utbildning/erfarenhet: Jur.kand. Delägare i MAQS Advokatbyrå Stockholm AB. Erfarenhet från förvaltningsdomstol, skatteverket, Grant Thornton och Advokatbyrå.

Övriga väsentliga uppdrag: Patrik Essehorn är styrelseordförande i Corem Property Group AB, Suburban Properties Stockholm AB och Markteknikgruppen i Sverige AB (publ). Han är vidare styrelseledamot i M2 Asset Management AB, A Group of Retail Assets Sweden AB (publ) och Patrik Essehorn Advokat AB.

Innehav i bolaget: Inget.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Beroende i förhållande till bolagets större aktieägare.


JOHAN-VARLAND
Johan Varland (Född 1970)

Styrelseledamot sedan 2010

Utbildning/erfarenhet: Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Tidigare erfarenhet från bland annat Lensway som CFO och fastighetsanalytiker på Leimdörfer. Idag transaktionschef på Tobin Properties.

Pågående uppdrag: Styrelseordförande i Mariefjärd AB (publ). Styrelseledamot i Creatum Holding AB och Egobox AB.

Innehav i bolaget: Inget.

Beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.


Rutger Arnhult
Rutger Arnhult (Född 1967)

Styrelseledamot sedan 2018

Utbildning/erfarenhet: Utbildad civilekonom och har över 20 års erfarenhet från företagsledning genom engagemang i ett stort antal bolag, främst i fastighetsbranschen. Rutger Arnhult har även arbetat som finansanalytiker och är idag VD i Klövern AB (publ).

Pågående uppdrag: Ordförande i M2 Asset Management AB, ledamot i Corem Property Group AB (publ), Arnia Holding AB och Agora AB.

Innehav i bolaget: 29 500 preferensaktier av serie A genom bolag, inkluderande direkt och indirekt samt eget och närståendes innehav.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Beroende i förhållande till bolagets större aktieägare.


Mikael-Graffman
Mikael Graffman (Född 1963)

Styrelseledamot sedan 2017

Utbildning/erfarenhet: Ekonomistudier vid Uppsala Universitet och IMD i Lausanne. Tidigare 20 år inom Skanska, de sista åren som VD för Skanska Nya Hem och fem år på NCC som VD NCC Property Development Sweden. Idag VD och delägare i ABT Bolagen AB.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot och verkställande direktör i Graffman & Söner AB samt styrelseledamot i Victorem AB och Rosersberg Utvecklings AB.

Innehav i bolaget: 20 000 stamaktier, inkluderande direkt och indirekt samt eget och närståendes innehav.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.


Peder Johnson
Peder Johnson (Född 1957)

Styrelseledamot sedan 2012

Utbildning/erfarenhet: Juridik- och matematikstudier vid Uppsala universitet. Medgrundare till bland andra D. Carnegie & Co., Stendörren Fastigheter, Storholmen förvaltning med flera. Är idag huvudsakligen verksam i Gimmel koncernen.

Pågående uppdrag: Styrelseordförande i Museum Lars Jonsson AB och Storsudrets Fastighetsutveckling AB. Styrelseledamot i Bergrick Bostäder AB och Johan Magnusson Fine Wine AB.

Innehav i bolaget: 539 750 stamaktier genom bolag, 5 000 preferensaktier av serie A, inkluderande direkt och indirekt samt eget och närståendes innehav.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.