Styrelse

Tobin Properties styrelse består av sex ordinarie stämmovalda ledamöter, inklusive styrelseordföranden, vilka valts för tiden intill slutet av årsstämman 2018.

JOHAN-VARLAND
Johan Varland (Född 1970)

Styrelseordförande sedan 2014 och styrelseledamot sedan 2010

Utbildning/erfarenhet: Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Tidigare erfarenhet från bland annat Lensway som CFO och fastighetsanalytiker på Leimdörfer. Idag transaktionschef på Tobin Properties.

Pågående uppdrag: Styrelseordförande i Mariefjärd AB (publ). Styrelseledamot i Creatum Holding AB och Egobox AB.

Innehav i bolaget: 1 237 000 stamaktier genom bolag och inga preferensaktier, inkluderande direkt och indirekt samt eget och närståendes innehav.

Beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.


Rutger Arnhult
Rutger Arnhult (Född 1967)

Styrelseledamot sedan 2018

Utbildning/erfarenhet: Utbildad civilekonom och har över 20 års erfarenhet från företagsledning genom engagemang i ett stort antal bolag, främst i fastighetsbranschen. Rutger Arnhult har även arbetat som finansanalytiker och är idag VD i Klövern AB (publ).

Pågående uppdrag: Ordförande i M2 Asset Management AB, ledamot i Corem Property Group AB (publ), Arnia Holding AB och Agora AB.

Innehav i bolaget: 29 500 preferensaktier av serie A genom bolag och inga stamaktier, inkluderande direkt och indirekt samt eget och närståendes innehav.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Beroende i förhållande till bolagets större aktieägare.


Mikael-Graffman
Mikael Graffman (Född 1963)

Styrelseledamot sedan 2017

Utbildning/erfarenhet: Ekonomistudier vid Uppsala Universitet och IMD i Lausanne. Tidigare 20 år inom Skanska, de sista åren som VD för Skanska Nya Hem och fem år på NCC som VD NCC Property Development Sweden. Idag VD och delägare i ABT Bolagen AB.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot och verkställande direktör i Graffman & Söner AB samt styrelseledamot i Victorem AB och Rosersberg Utvecklings AB.

Innehav i bolaget: Äger inga aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.


Christina Tillman
Christina Tillman (Född 1968)

Styrelseledamot sedan 2016

Utbildning/erfarenhet: Civilekonomexamen från Stockholms Universitet. Har tidigare bland annat varit VD på Odd Molly och Gudrun Sjödén och arbetar idag som VD i Happy Plugs AB

Pågående uppdrag: Styrelseordförande i House of Dagmar AB. Styrelseledamot i Coop Logistik AB, Coop Sverige AB, Corem Property Group AB, La Carotte Catering Jobeus AB och Volati AB.

Innehav i bolaget: Äger, via bolag och tillsammans med närstående, 38 409 stamaktier och 44 950 preferensaktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.


Peder Johnson
Peder Johnson (Född 1957)

Styrelseledamot sedan 2012

Utbildning/erfarenhet: Juridik- och matematikstudier vid Uppsala universitet. Medgrundare till bland andra D. Carnegie & Co., Stendörren Fastigheter, Storholmen förvaltning med flera. Är idag huvudsakligen verksam i Gimmel koncernen.

Pågående uppdrag: Styrelseordförande i Museum Lars Jonsson AB och Storsudrets Fastighetsutveckling AB. Styrelseledamot i Bergrick Bostäder AB och Johan Magnusson Fine Wine AB.

Innehav i bolaget: 283 500 stamaktier, 5 000 preferensaktier av serie A och 1 000 000 i Tobin Properties Obligation, FRN 190701, inkluderande direkt och indirekt samt eget och närståendes innehav.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.


erik-karlin
Erik Karlin (Född 1972)

Styrelseledamot sedan 2010

Utbildning/erfarenhet: Magisterexamen i företagsekonomi från Handelshögskolan i Stockholm. Flera års erfarenhet av fastighetsutveckling som entreprenör och investerare. Idag VD på Tobin Properties.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot och verkställande direktör i Karlin & Co Stockholm AB och Mariefjärd AB (publ). Styrelseordförande i Negroni AB.

Innehav i bolaget: 2 000 000 stamaktier och inga preferensaktier, inkluderande direkt och indirekt samt eget och närståendes innehav.

Beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.