Ledning

Patrik Mellgren
Patrik Mellgren (Född 1970)

T.f CEO sedan september 2018

Utbildning/erfarenhet: Byggnadsingenjör. 25 års erfarenhet från bygg- och fastighetsbranschen, bland annat från Hifab, Peab och Klövern.

Pågående uppdrag: Styrelseordförande i SBG Gravensteiner. Styrelseledamot i Tobin Properties Projektutveckling AB, Archus AB och P Mellgren förvaltning AB.

Innehav i bolaget: -.


Johan Varland
Johan Varland (Född 1970)

Medgrundare av Tobin Properties och transaktionschef sedan årsskiftet 2016/2017

Utbildning/erfarenhet: Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Tidigare erfarenhet från bland annat Lensway som CFO och fastighetsanalytiker på Leimdörfer. Idag transaktionschef på Tobin Properties.

Pågående uppdrag: Styrelseordförande i Mariefjärd AB (publ). Styrelseledamot i Creatum Holding AB och Egobox AB.

Innehav i bolaget: -.


Per Alnefelt
Per Alnefelt (Född 1960)

CFO sedan årsskiftet 2016/2017

Utbildning/erfarenhet: Civilekonomexamen från Uppsala universitet. Över 20 års erfarenhet från CFO-roller och som managementkonsult hos bland annat Fujitsu Siemens Computers, Teleperformance och Capacent.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot i Mariefjärd AB (publ), Solvijks Management AB och Trefamiljsystemet Sprall Ek. för.

Innehav i bolaget: -.


louise-saxholm
Louise Saxholm (Född 1980)

Marknadschef sedan 2014

Utbildning/erfarenhet: Magisterexamen i företagsekonomi från Handelshögskolan i Stockholm. Tidigare anställningar på bland Procter & Gamble och Johnson & Johnson.

Pågående uppdrag: Bolagsman i JAL Handelsbolag.

Innehav i bolaget: 425 preferensaktier av serie A, inkluderande direkt och indirekt samt eget och närståendes innehav.


Mathias Wallestam
Mathias Wallestam (Född 1983)

Affärsutvecklingschef sedan 2017

Utbildning/erfarenhet: Civilekonom med magisterexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Kommer senast från Accenture där han under sju år arbetade som strategikonsult.

Pågående uppdrag: Inga.

Innehav i bolaget: 1 000 stamaktier, inkluderande direkt och indirekt samt eget och närståendes innehav.


adelina-mehra
Adelina Mehra (Född 1977)

Projektutvecklingschef sedan 2015

Utbildning/erfarenhet: Arkitekt SAR/MSA med examen från Chalmers tekniska högskola. Flera års erfarenhet som VD på arkitektkontoret Semrén & Månsson AB.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot i Garage & Parkering i Centrala Sundbyberg AB.

Innehav i bolaget: 3 675 stamaktier och 400 preferensaktier, inkluderande direkt och indirekt samt eget och närståendes innehav.


anna-grinneby
Anna Grinneby (Född 1966)

Projekteringschef sedan 2015

Utbildning/erfarenhet: Arkitekt SAR/MSA, Chalmers Tekniska Högskola. Lång erfarenhet inom bostadsbyggande, bland annat som projekteringschef på JM och projektutvecklare på Atrium Ljungberg.

Pågående uppdrag: -.

Innehav i bolaget: -


ledning-jami-ghofranifar
Jami Ghofranifar (Född 1983)

Produktionschef sedan 2018

Utbildning/erfarenhet: Civilingenjör vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm samt Byggherre Master Class diploma från Handelshögskolan i Stockholm. Tidigare erfarenhet som projektchef och produktingenjör på Skanska samt utförande av kalkyltjänster och projektledningsuppdrag på Ramboll.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot i Jami Invest AB.

Innehav i bolaget: -.