Bolagsordning

Bolagsordning Tobin Properties AB (publ), antagen på extra bolagsstämma 8 januari 2018