Preferensaktien

Sedan den 12 december 2014 är Tobin Properties preferensaktie noterad på NASDAQ OMX First North med kortnamnet ”Tobin Pref” och ISIN-kod SE0006117487. Fullständiga villkor för bolagets preferensaktie framgår av bolagsordningen.