Aktier

De 10 största aktieägarna per den 31 juli 2018
Aktieägare Stamaktier Preferensaktier Aktieinnehav (%) Röster (%)
Klövern AB 1) 26 024 158 18 378 62,12 63,44
Erik Karlin 2 000 000 0 4,77 4,88
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 1 688 959 146 574 4,38 4,15
JRS Asset Management AB 1 465 345 69 429 3,66 3,59
Johan Varland 2) 1 237 500 0 2,95 3,02
PriorNilsson Yield 1 164 301 0 2,78 2,84
Nordnet Pensionsförsäkring AB 966 754 59 901 2,45 2,37
PriorNilsson Realinvest 431 484 0 1,03 1,05
Tuvedalen Limited 396 950 0 0,95 0,97
Öhman Bank S.A. 187 500 0 0,45 0,46
Tio största ägare totalt 35 562 951 294 282 85,53 86,76
Övriga aktieägare 5 360 879 705 960 14,47 13,24
Totalt 40 923 830 1 000 242 100,00 100,00

1) Genom det av Klövern AB indirekt helägda dotterbolaget Dagon Sverige AB.
2) Genom bolaget Egobox AB.

 


Tobin Properties Certified Adviser är Avanza Bank.
Avanza Bank
Telefon: 08-562 250 00
Regeringsgatan 103

Box 1399

111 93 Stockholm
www.avanza.se