Aktier

De 10 största aktieägarna per den 20 april 2018
Aktieägare Stamaktier Preferensaktier Aktieinnehav (%) Röster (%)
Klövern AB 1) 12 616 662 18 378 58,9 61,4
Erik Karlin 2 000 000 0 9,3 9,7
Johan Varland 2) 883 585 147 801 4,8 4,4
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 928 283 157 735 5,1 4,6
JRS Asset Management AB 790 861 69 429 4,0 3,9
Nordnet Pensionsförsäkring AB 192 747 67 424 1,2 1,0
Nordea Livförsäkring Sverige AB 170 692 90 0,8 0,8
Gitlis AB 128 002 0 0,6 0,6
JP Morgan Bank Luxembourg 127 200 0 0,6 0,6
Membrain Network Capital AB 125 000 0 0,6 0,6
Tio största ägare totalt 17 963 032 460 857 85,9 87,6
Övriga aktieägare 2 498 883 539 385 14,1 12,4
Totalt 20 461 915 1 000 242 100,00 100,00

1) Genom det av Klövern AB indirekt helägda dotterbolaget Dagon Sverige AB.
2) Genom bolaget Egobox AB.

 


Tobin Properties Certified Adviser är Avanza Bank.
Avanza Bank
Telefon: 08-562 250 00
Regeringsgatan 103

Box 1399

111 93 Stockholm
www.avanza.se